Un stil de viaţă sănătos este premiza atât a dezvoltării armoniose pe diferite planuri ale vieţii umane, cât și pentru atingerea longevităţii active.

Actualitatea conceptului este dată de caracterul schimbat al sarcinilor tot mai multiple asupra organismului uman ca urmare a complexităţii vieţii sociale și a creșterii riscului de natura tehnologică, de mediu și psihologic, provocând schimbări negative în starea de sănătate.

Studiile de specialitate au relevat faptul că sanatatea depinde de următorii factori:

  • 50% – stil de viaţă;
  • 20% – ereditate;
  • 20% – situaţia mediului înconjurător;
  • 10% – nivelul de dezvoltare a sănătăţii publice.

CENTRUL DE SĂNĂTATE PREMED, parte a unui sistem special cu peste 7000 de instituţii medicale la nivel mondial (AHS), își construiește activitatea pe un concept unificator de îmbunătăţire a stilului de viaţă axat pe sănătate, valoarea fundamentală a vieţii umane.

Prin urmare, ne propunem să asigurăm, în afara serviciilor medicale de specialite menţionate, să susţinem programe educaţionale cu impact în societatea noastră, seminarii, conferinţe, sesiuni de comunicări știinţifice pentru promovarea sanatăţii, schimbarea stilului de viaţă și creșterea calităţii vieţii.

  • educaţie timpurie a copiilor cu obiceiuri și deprinderi sănătoase;
  • informare asupra condiţiilor de siguranţă și favorabile pentru locuire, cunoștinţe despre impactul factorilor adverși de mediu asupra sănătăţii;
  • renunţare la fumat și la consumul de alcool;
  • educaţie asupra conceptului de mâncare sănătoasă și creșterea gradului de conștientizare asupra produselor utilizate;
  • educaţie sportivă: o viaţă activă fizic, inclusiv exerciţii fizice speciale, ţinând cont de vârsta și caracteristicile fiziologice;
  • psihoeducaţie: informare interactivă cu privire la sănătatea mintală și la posibile tulburări la nivel individual, familial și social, precum și asupra importanţei consolidării resurselor disponibile pentru depășirea problemelor.