Misiune

Sprijinim creșterea calităţii vieţii printr-o abordare intergrativă a fiinţei umane având soluţii personalizate pentru recuperare, întreţinere și prevenţie la cele mai inalte standarde profesionale și umane.

Valorile noastre

  • Profesionalism

    Echipa medicală este compusă din cadre medicale și specialiști dedicaţi profesiei, care urmăresc permanenta perfecţionare și interconexiunea de domenii medicale pentru asiguarea unui act medical cu cele mai bune rezultate.

  • Onestitate

    Promovăm abordarea bazată pe corectitudine și respect atât în relaţia medic –pacient cât și ca spirit de echipă.

  • Empatie

    Ne consacrăm unui act medical bazat pe atitudinea de înţelegere, împreună simţire și găsire a celei mai bune soluţii pentru fiecre pacient în parte ţinând cont de contextul medical și de viaţă în care se află.

Viziune

Credem că un stil de viaţă sănătos este un deziderat și condiţie pentru o viaţă împlinită.

Respectăm fiecare persoană în unicitatea și complexitatea ei, având ca bază modelul creștin de relaţionare interumană.

Abordăm fiecare persoana dintr-o perspectivă holistică, oferind servicii medicale menite sa satisfacă nevoia de sănătate pe plan fizic, mental și emoţional.

Oferim servicii medicale primare și specifice integrate de diagnostic, tratament și reabilitare pentru o gamă largă de afecţiuni, temporare sau permanente, de la sugari la la vârstnici.

Susţinem procesul de vindecare prin servicii psihologice.

Asigurăm servicii medicale în mod corect și convenabil pentru pacienţi.

Elaborăm și implementăm programe educative de stil de viaţă sănătos punând accent pe prevenţie.